Név Jelszó Bejelentkezés
Főoldal
 

-= Iskolánk képzési szerkezete =-HírekUgrás a naptárhoz...


 • Iskolánk tehetséggondozó foglalkozást indít az általános iskolák 7. és 8. osztályos diákjai részére magyar és matematika tantárgyakból.

  Első foglalkozás és beiratkozás: 2015. szeptember 14. 15 óra

 • Az ingyentankönyves jogosultságok jelenlegi állapotát taglaló listát [ITT] lehet megtekinteni.

 • 2015. augusztus 25-től, a fizetős tankönyvekért, a korábbiak szerint (lásd lentebb) lehet jönni.

 • PÓTBEIRATKOZÁS
  2015. augusztus 24. és szeptember 1. között 9 órától 13 óráig a következő szakképzésekre:

  - Vállalkozási és bérügyintéző
  - Irodai asszisztens
  - Ügyviteli titkár

  A beiratkozás feltétele:
  - jelentkezési lap kitöltése
  - iskolai tanulói adatlap kitöltése
  - 24 éves korig lehet beiratkozni (utoljára az 1991-ben születettek iratkozhatnak be nappali tagozatra)
  - érettségi bizonyítvány, esetleg OKJ-s bizonyítvány fénymásolata, személyi igazolvány, lakcímkártya, OM azonosító kártya, TAJ kártya és adóazonosító kártya másolata
  - regisztrációs díj: 8.000 Ft, iskolai támogatási díj 3.000 Ft/év, Alapítvány támogatása 1000 Ft/év befizetése
  - szükséges előzetes regisztráció az Okmányirodában a diákigazolvány igénylő laphoz, illetve 1.400 Ft a diákigazolványhoz, amit az iskolában kell kifizetni
  - a második szakmát kezdőknek nem kell tandíjat fizetni
  - igazolványkép a tanulói adatlaphoz

  A szakképesítések tájékoztatói és a jelentkezési lap letölthető a honlapunkról.
 • Jelentkezés OKJ javítóvizsgára 2015. augusztus 31-ig Pénzügyi-számviteli ügyintéző és Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző szakmákra

  Feltétele:
  - törzslap
  - jelentkezési lap (titkárságon kérhető)
 • TÁJÉKOZTATÓ A TANKÖNYVEK ÁTVÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN:

  Előzetesen kapott információk szerint az alábbi táblázat beosztása szerint szeretnénk a diákok részére a tankönyveket átadni.
  Változás az elmúlt évhez képest, hogy a tankönyvekkel együtt kerül átadásra a számlalevél is, mely alapján a tankönyvek árát be tudják fizetni, nem kapják meg előre lakcímükre a tanulók.
  A tankönyvek átvételéhez a Kello átadás-átvételi jegyzőkönyvet küld, melyet a tanulónak/szülőnek ki kell töltenie, és alá kell írnia, majd ebből egy példányt kell a Kello részére visszaküldenünk az iskolából.

  Amennyiben ezen számlalevelek és jegyzőkönyvek nem érkeznek meg 2015. augusztus 24. előtt az iskolába, akkor nem oszthatjuk a könyveket csak később, erről az iskola honlapján tájékoztatjuk a tanulókat/szülőket!

  Tankönyvárusítás és osztás rendje 2015/2016-os tanév tanulói számára


  2015. augusztus 24.
  Hétfő
  augusztus 25.
  Kedd
  augusztus 26.
  Szerda
  augusztus 27.
  Csütörtök
  augusztus 28.
  Péntek
  9-12 és 13-15 óráig
  9. KNY, 9.Ny és 9.C
  azon tanulók akik a tankönyvükért fizetnek!!
  5. tanterem
  10-12 és 13-17 óráig
  9.D és 9.E
  azon tanulók akik a tankönyvükért fizetnek!!
  5. tanterem
  10-12 és 13-17 óráig
  10. évfolyam
  (9.A, 9.B, 10.C, 10.D, 10.E)
  azon tanulók akik a tankönyvükért fizetnek!!
  5. tanterem
  9-12 és 13-15 óráig
  11. évfolyam
  (10.A,10.B,11.C,11.D,
  11.E, 11.S)
  azon tanulók akik a tankönyvükért fizetnek!!
  5. tanterem
  9-12 és 13-15 óráig
  12. és 13. évfolyam
  (11.A,11.B,12.D,12.E,
  13.A,13.B,13.C)
  azon tanulók akik a tankönyvükért fizetnek!!
  5. tanterem
  augusztus 31.
  Hétfő
  szeptember 1.
  Kedd
  szeptember 2.
  Szerda
  szeptember 3.
  Csütörtök
  szeptember 4.
  Péntek
  9-12 és 13-15 óráig
  azon tanulók akik a tankönyvükért fizetnek!!
  PÓTNAP
  5. tanterem
  ingyen tankönyre
  jogosultak
  9.évfolyam
  5. tanterem
  9-15 óráig
  ingyen tankönyre
  jogosultak
  10. évfolyam
  (9.A, 9.B, 10.C, 10.D, 10.E)
  5. tanterem
  9-15 óráig
  ingyen tankönyre
  jogosultak
  11. évfolyam
  (10.A,10.B,11.C,11.D,
  11.E, 11.S)
  5. tanterem
  9-15 óráig
  ingyen tankönyre
  jogosultak
  12. és 13. évfolyam
  (11.A,11.B,12.D,12.E,
  13.A,13.B,13.C)
  5. tanterem
  9-15 óráig


  Kérjük a kedves tanulókat, hogy a fenti beosztás szerint jelenjenek meg a tankönyvek átvételére!
  Augusztus 25-én és 26-án azok is jelentkezhetnek a tankönyvük átvételére akiknek az egyébként számukra kijelölt időpont nem volt megfelelő.

  2015. szeptember 4-ig van lehetőség a tankönyvek átvételére, ezt követően a tankönyvek visszáruzásra kerülnek!

  Az ingyen tankönyvre való jogosultsághoz szükséges igazolásokat 2015. augusztus 24-31-ig lehet behozni az iskolába az iskolai felelős részére. Akinek az igényét elbírálták és jogosultságát jóváhagyták, annak a tanulónak a neve minden következő nap elején felkerül az iskola honlapjára. Ez a lista folyamatosan bővül, kérjük mindenki figyelje és azonnal érdeklődjön ha nem találja fent magát, mert a határidő nagyon rövid!!!!


 • Javító és osztályozó vizsgák időpontjai:

  2015. augusztus 24. hétfőmatematika
  2015. augusztus 25. keddtörténelem
  történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
  nyelvtan
  irodalom
  2015. augusztus 26. szerdaangol nyelv
  levelezési ismeretek
  munkahelyi egészség és biztonság
  biológia
  2015. augusztus 27. csütörtöktestnevelés és sport
  elméleti gazdaságtan
  elméleti gazdaságtan angol nyelven
  üzleti gazdaságtan
  gazdasági és jogi alapismeretek
  gazdasági alapismeretek
  gazdálkodási ismeretek
  gépírás és iratkezelés gyakorlat
  informatika
  2015. augusztus 28. péntekfizika
  kémia

  A vizsgák 8 órától kezdődnek. • Tájékoztató a beiratkozáshoz

  A nappali tagozatos 13. évfolyamra 2015. augusztus 12-én, szerdán 9.00 órától 13.00 óráig lesz a beiratkozás
  A beiratkozás feltétele:

 • jelentkezési lap kitöltése
 • iskolai tanulói adatlap kitöltése
 • 24 éves korig lehet beiratkozni (utoljára az 1991-ben születettek iratkozhatnak be nappali tagozatra)
 • érettségi bizonyítvány, esetleg OKJ-s bizonyítvány fénymásolata, személyi igazolvány, lakcímkártya, OM azonosító kártya, TAJ kártya és adóazonosító kártya másolata
 • regisztrációs díj: 8.000 Ft, iskolai támogatási díj 3.000 Ft/év, Alapítvány támogatása 1000 Ft/év befizetése
 • szükséges előzetes regisztráció az Okmányirodában a diákigazolvány igénylő laphoz, illetve 1.400 Ft a diákigazolványhoz, amit az iskolában kell kifizetni
 • a második szakmát kezdőknek nem kell tandíjat fizetni
 • igazolványkép a tanulói adatlaphoz

  A szakképesítések tájékoztatói és a jelentkezési lap letölthető a honlapunkról. A jelentkezési lap elküldhető e-mailben: fay@fay-misk.sulinet.hucímre.
 • A nyári szünetben (2015. június 15. – 2015. augusztus 31.) iskolánkban csak a szerdai napokon van lehetőség ügyintézésre 9 és 12 óra között.

  Megértésüket köszönjük!
 • Tankönyvlisták, 2015-2016-os tanév

  Kedves leendő 9. évfolyamos tanulók!
  Az alábbi csatolt listákból mindenki a megfelelő osztályához tartozó tankönyvlistát nyomtassa ki. (amennyiben valaki nem tudja kinyomtatni, a beiratkozáskor is kitöltheti, de szülői aláírás kell hozzá) Fontos hogy a listán mindenki egyértelműen jelölje be mely tankönyveket kéri, illetve a szülő/gondviselő írja alá. A kipostázásra került „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” c. nyomtatványt is kérjük, hogy minden tanuló hozza magával, az azon lévő adatokat megfelelően kitöltve és szülővel aláíratva.
  Fentiek hiányában nem tudjuk a tankönyveket a tanuló részére biztosítani!

  [9.C informatika][9.C sport]
  [9.D][9.E]
  [9.KNY angol][9.KNY francia]
  [9.NY angol][9.NY német]

  Kérünk minden tanulót, hogy az ingyen tankönyv igényléséhez szükséges igazolást augusztus utolsó hetében hozza be.

  Ingyen tankönyvre jogosult tanuló:

  a. tartósan beteg (emelt családi pótlékról MÁK bizonyítvány: egy hónapig érvényes, szakorvosi igazolás, MÁK határozat),
  b. szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd (emelt családi pótlék kifizetői MÁK igazolása, szakorvosi igazolás),
  c. három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, (emelt családi pótlékról kifizetői MÁK igazolás: egy hónapig érvényes, iskolalátogatási igazolások),
  d. nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (családi pótlék saját jogú igazolása, MÁK igazolás),
  e. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (jegyzői határozat ennek megálla­pításáról). • Étkezési térítési díjak változása!

  Az étkezési norma emelkedése miatt 2015. június 1-től 1 adag ebéd ára az alábbiak szerint módosul:
  Tanuló, pedagógus, és dolgozói ebéd
  330,-Ft
  50 % kedvezményben részesülő tanulók
  165,-Ft
  Kihordásos ebéd
  595,-Ft

  Miskolc, 2015. május 8.
 • Határtalanul! program beszámoló – 2015

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóvoltából Határtalanul! - Együttműködés a szakképző iskolák között pályázati program keretében diákjaink és a rimaszombati Kereskedelmi Akadémia diákjai egy nagyszerű kirándulás, együttműködés részesei lehettek... [folytatás] • Rendkívüli felvételi, jelentkezési lap

  [Letöltés]
 • Sikerrel felvételizett tanulók

  A 2015/16-os tanévre sikerrel felvételizett tanulók listája [innen] tölthető le. • Szakmai Nap 2015

  A 2015-ös Szakmai Nap programja [innen] tölthető le. • Kedves szülők és diákok!

  Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja (www.tisztaszoftver.hu). Ezzel egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok előtt. A Microsoft Digitális Oktatási Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre és mobil eszközre ingyen tölthetile otthonában a legelterjedtebb irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját.

  A lehetőség előnyei:
  - jogtiszta szoftver a legsűrűbben használt programokkal: Word, Power Point, Excel
  - egy oktatási azonosítóval 5 gépre, valamint 5 mobil eszközre telepíthető
  - a hallgatói jogviszony megszűnéséig érvényes
  - 1 terabyte tárhely
  - modern eszközök a versenyképes tudásszerzéshez
  További részletek és a letöltéshez szükséges regisztrációs felület az alábbi linken találhatóak:
  www.o365.educatio.hu
  [Office Tutorial]
 • Korrepetálás matematikából
  Hétfő8.órábana 13-as teremben
  Kedd8.órábana 4-es teremben
  7.órábana 15-ös teremben
  Szerda8.órábanaz 5-ös teremben
  Csütörtök7.órábana 13-as teremben
 • Egy polihisztor emlékezete - 150 éve halt meg Fáy András
 • KIVÁLÓ TANÁRAINK – 2014

  A Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola Értéket Teremtünk Alapítványa jóvoltából az idei pedagógusnapon a munkaközösségek és az iskola vezetésének javaslatára iskolánk tanárai közül „KIVÁLÓ TANÁR” kitüntetést kapott:
  Skernyókné Jeddi Katalin tanárnő és Székelyné Kota Edit tanárnő  Köszönjük példamutató munkájukat és az értünk végzett szolgálatukat,
  és gratulálunk a kitüntetésükhöz!

 • KIVÁLÓ DOLGOZÓNK – 2014

  A Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola Értéket Teremtünk Alapítványa jóvoltából az idei pedagógusnapon iskolánk dolgozói közül „KIVÁLÓ DOLGOZÓ” kitüntetést kapott:
  Gergely Miklósné, aki kézbesítői és takarítói munkáját példamutatóan végzi.
  Köszönjük az értünk végzett szolgálatát, és gratulálunk a kitüntetéséhez!

  Isten éltesse őket szeretetben, békességben és további örömökben!
 • Iskolánkban "Kreatív Kör" néven szakkör indul, ahova szeretettel várjuk az alkotni, művészkedni, rajzolni, festeni, verset írni szerető diákokat.

  Helye: 15-ös terem
  Időpontja: minden pénteken 6-7-8. órában
  Órarendtöl függöen bármikor lehet csatlakozni.
 • Ezekre a színes négyzetekre kattintva változtathatod meg az oldal kinézetét.


  Itt tudsz bejelentkezni, vagy itt láthatod ki van éppen bejelentkezve az oldalra.


  Ezekre a színes négyzetekre kattintva változtathatod meg az oldal kinézetét.


  Itt tudsz bejelentkezni, vagy itt láthatod ki van éppen bejelentkezve az oldalra.